تطابق تفسیری اسباب نزول و آیه، روشی در جهت نقد اسباب نزول (2)
46 بازدید
محل نشر: پژوهش های قرآنی » تابستان 1374 - شماره 2 » (20 صفحه - از 15 تا 34)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی